B
Lekcja  Statystyka kl. I PSZ
Temat: Podstawowe pojęcia funkcjonujące w statystyce

  1. Definicja zmiennej ilościowej
  2. Zadania GUS
  3. Znaczenie badań statystycznych
  4. Rodzaje badań statystycznych


Ad.1
Zmienna ilościowa - są to właściwości cechy którą można zmierzyć, zważyć, przeliczyć. Ilościowe można podzielić na:


Ad.2
GUS - Główny Urząd Statystyczny
Zadania Głównego Urzędu Statystycznego są następujące:


Ad.3
Znaczenie badań statystycznych - badania statystyczne mają ogromne znaczenie z punktu widzenia planowania rozwoju i sterowania gospodarką przez właściwe organy administracji państwowej. Bez danych liczbowych nie jest możliwe planowanie jakiej kolwiek działalności z kolei brak konkretnego planu działania obejmującego cele i środki do ich realizacji nie sprzyja osiąganiu zamierzonych celów zgodnie z zasadą ekonomizacji działania.

Ad.4
Wyróżniamy dwie podstawowe metody badań statystycznych
Badania pełne obejmują wszystkie jednostki statystyczne dokładnie określone lecz są one bardzo kosztowne.
Badania częściowe są to takie badania które obejmują pewną część jednostek statystycznych na tej podstawie określamy zjawisko dotyczące całej populacji.

Wszelkie materiały zawarte na stronie pochodzą z podręczników i zeszytów szkolnych.
Strona wykonana w ramach konkursu "INTERBUDA - czyli szkoła w Internecie" przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.